Finanse

Numer konta bankowego

31 1240 1037 1111 0010 7545 9980

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz informacji o opłatach (np. czesne za dany miesiąc, świetlica za dany miesiąc, zajęcia dodatkowe z tytułem cyklu zajęć).

Płatność czesnego do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Wysokość opłat za szkołę podstawową

  • Wpisowe 2000 zł (jednorazowe i bezzwrotne)
  • Czesne (opłata za jeden miesiąc nauki, obowiązuje przez 10 miesięcy „szkolnych”, tj. od września do czerwca)
    • 1200 zł od 1 września 2020
  • Opłata wakacyjna 1700 zł (opłata łączna za lipiec i sierpień - 2 x 850 zł)
  • Świetlica 200 zł (za jeden miesiąc)
  • Zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły są dodatkowo płatne 100 zł na miesiąc za każde koło zainteresowań. Szczegóły na stronie „Zajęcia dodatkowe”

 

(Stan na dzień: 03/09/2020)