Finanse

Nowy numer konta bankowego (od 01.09.2018)

31 1240 1037 1111 0010 7545 9980

Stary numer konta bankowego (zostanie zamknięty 31.10.2018)
44 1240 6322 1111 0000 4606 8873

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz informacji o opłatach (np. czesne za dany miesiąc, świetlica za dany miesiąc, zajęcia dodatkowe z tytułem cyklu zajęć).

Płatność czesnego do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Wysokość opłat za szkołę podstawową

  • Wpisowe 2000 zł (jednorazowe i bezzwrotne)
  • Czesne (opłata za jeden miesiąc nauki, obowiązuje przez 10 miesięcy „szkolnych”, tj. od września do czerwca)
    • 1050 zł od 1 września 2018
  • Opłata wakacyjna 1260 zł (całkowita opłata łącznie za lipiec i sierpień)
  • Świetlica 150 zł (za jeden miesiąc)
  • Zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły są dodatkowo płatne 100 zł na miesiąc za każde koło zainteresowań. Szczegóły na stronie „Zajęcia dodatkowe”

 

(Stan na dzień: 11 września 2018)