Zajęcia dodatkowe

W szkole prowadzone są zajęcia: plastyczne, szachowe, gry planszowe, teatralne, dziennikarskie, jęz. francuskiego, origami oraz taneczne.

Dalsze informacje można uzyskać bezpośrednio w szkole u wychowawców klas lub z tablicy ogłoszeń.