Zajęcia wychowania fizycznego

Uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego korzystają z hali sportowej V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8. Jest to nowoczesny obiekt sportowy zbudowany zgodnie z aktualnymi normami.