RODO

Szkolnym Inspektorem RODO jest Pani Ewa Felińska, tel.: 604270401