Procentowy system oceniania
Ocena Próg dolny Próg górny
6 100%  
5+ 97% 99%
5 93% 96%
5- 90% 92%
4+ 85% 89%
4 80% 84%
4- 75% 79%
3+ 70% 74%
3 65% 69%
3- 61% 64%
2+ 55% 60%
2 50% 54%
2- 45% 49%
1 0% 44%

Procentowy wynik ze sprawdzianu jest zaokrąglany do cyfry jedności.