Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2019/20 w naszej szkole prowadzone są zajęcia: plastyczne, szachowe, gry planszowe, teatralne, zaj. komputerowe oraz taneczne.

Dalsze informacje można uzyskać bezpośrednio w szkole u wychowawców klas lub z tablicy ogłoszeń.