Zajęcia wychowania fizycznego

Uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego korzystają z hali sportowej Polonia, a także z sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 32 znajdującej się przy ul. Józefa Lewartowskiego 2. Są to nowoczesne obiekty sportowe zbudowane zgodnie z aktualnymi normami.