Rekrutacja

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja do klasy przedszkolnej

Rekrutacja do klasy przedszkolnej odbywa się w trybie ciągłym i jest prowadzona przez dyrektora szkoły. W każdym momencie można zgłosić telefonicznie zainteresowanie zapisem swojego dziecka do klasy „zero” i umówić się na spotkanie z dyrektorem szkoły. Takie spotkanie daje możliwość osobistego poznania szkoły, dopytania się o interesujące kwestie, a także wyklarowania własnych oczekiwań.

Następnie organizowany jest jednodniowy pobyt kandydata w istniejącej klasie „zero”. Pozwala to kandydatowi zapoznać się z atmosferą panującą w szkole, zaś nauczycielowi prowadzącemu zajęcia określić poziom jego gotowości szkolnej. W czasie późniejszego spotkania rodziców, dyrektora i nauczyciela podejmowana jest ostateczna decyzja odnośnie przyjęcia do szkoły.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przyjęty kandydat nie będzie mógł rozpocząć nauki, prosimy o niezwłoczny kontakt z dyrektorem szkoły. Zwolnione miejsce zostanie zajęte przez kandydata z listy rezerwowej.

W klasach przedszkolnych realizowany jest rozszerzony program naucznia matematyki i języka angielskiego. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w dziale „Oferta Edukacyjna”.


 

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja w do klas 1-8 szkoły podstawowej

Rekrutacja w do klas 1-8 szkoły podstawowej odbywa się w ramach limitu miejsc. Podobnie jak rekrutacja do klasy „zero”, prowadzona jest przez dyrektora szkoły i rozpoczyna się telefonicznym ustaleniem terminu spotkania.

Ważnym elementem rekrutacji jest zaproszenie kandydata w roli gościa do klasy, do której będzie ewentualnie uczęszczał. Dzięki temu może wcześniej poznać atmosferę panującą w szkole i określić czy ona mu odpowiada. Bierze udział we wszystkich zajęciach, tak jak pozostali uczniowie. Tego dnia sprawdzony zostanie także jego poziom znajomości języka angielskiego.

Decyzja o przyjęciu do szkoły zostaje podjęta podczas spotkania rodziców z dyrektorem szkoły. O wyniku rekrutacji dyrektor szkoły informuje wyłącznie opiekunów prawnych.